Combex is ook op het gebied van milieu pro-actief ingesteld.
Niet alleen is Combex door de NIWO opgenomen in de lijst van erkende (VIHB-certificaat) vervoerders, die milieugevaarlijke stoffen mogen afhelen en  vervoeren, ook neemt Combex in zijn investeringsplan een geregelde  vervanging van auto’s met een hoge Emissie-uitstoot op, om hiermee een bijdrage te leveren aan een vermindering van de CO2 uitstoot.  Auto’s in de Euro-2 klasse zijn inmiddels vervangen door Auto’s in de  Euro-4 en 5 klasse.  Nieuw aan te schaffen  auto’s zullen in de  nieuwste Euro-6 klasse worden gekozen.

Verder neemt Combex  actief deel aan de CO2 –footprint (reductie van CO2 uitstoot in de bouw) waarin Combex samenwerkt met meerdere van zijn opdrachtgevers.

het nieuwe rijdenIn dit kader  heeft Combex  de praktijktraining  “HET NIEUWE RIJDEN” intensief ter hand genomen.
De Mentorchauffeur is gecertificeerd om deze praktijktraining te mogen verzorgen. Met twee chauffeurs gaat de Mentor een 0-meting en een 1-meting op een identiek traject met elkaar vergelijken. Daarbij krijgt de chauffeur allerlei tips hoe hij zijn brandstofverbruik kan optimaliseren.
Na een aantal weken wordt deze procedure herhaald en de resultaten van zijn brandstofgebruik in de tussenliggende periode vergeleken.
Buiten de gedachte de CO2 uitstoot te verminderen, verwacht Combex hiermee ook op brandstofkosten te kunnen besparen en bij te dragen aan een vergroting van de verkeersveiligheid:
'Een zuinige chauffeur anticipeert beter op het verkeer en rijdt veiliger.' Dit mes snijdt aan beide zijden

een beter milieu...

scania-euro6

co2

Gerealiseerd door Studio Staalkaart