Combex hecht groot belang aan veiligheid voor werknemers en andere belanghebbenden. Daarom zijn we VCA-gecertificeerd (jaarlijks extern herbeoordeeld) en bespreken de actualiteit van veilig handelen  jaarlijks met alle medewerkers tijdens de functioneringsgesprekken. Alle chauffeurs, monteurs en leidinggevenden zijn (of worden  in het eerste werkjaar ) VCA gediplomeerd.
Omdat de werkzaamheden bij Combex zeer specifiek zijn, krijgen nieuwe medewerkers allemaal een degelijke introductietraining, waarin ze in de praktijk kennis maken met alle vraagstukken die ze tijdens het werk moeten oplossen.
Ook na de introductieperiode biedt Combex meerdere veiligheidsinstructies en tips aan aan de medewerkers. Dit gebeurt via het Handboek chauffeur, dat meerdere keren per jaar wordt geactualiseerd of via persoonlijke begeleiding waarin de chauffeur specifieke extra ondersteuning krijgt op deeltaken.

Combex verschaft een  gratis pakket persoonlijke beschermingsmiddelen en eist van haar praktijk-medewerkers dat ze deze PBM’s  gebruiken tijdens de werkzaamheden.   Het doel  is om risico’s op ongevallen en letsel   zo veel mogelijk te beperken. Via werkplekinspecties wordt regelmatig controle uitgeoefend op het juiste gebruik van deze PBM’s.
Ook vindt regelmatig instructie plaats over het juiste gebruik van PBM’s   en  hulpmiddelen. Deze instructies (Tool-boxen) zijn opgenomen in het Handboek Chauffeur dat aan iedere chauffeur wordt uitgereikt  bij het begin van de dienstbetrekking.

Naast deze maatregelen hanteert Combex een meldingsysteem waarbij iedere chauffeur melding maakt van onveilige situaties, waarmee hij onderweg wordt geconfronteerd. Uiteraard vallen ook ongevallen onder deze meldingsplicht. Combex heeft een preventie-medewerker aangesteld, die in voorkomende gevallen direct stappen kan nemen en waar nodig instanties, klanten en projectleiders  kan waarschuwen en inschakelen.

vca-logo

veiligheid

veiligheid

Gerealiseerd door Studio Staalkaart